Drijfveren

“van de schoonheid en de troost”


Door middel van mijn werk tracht ik een brug te slaan voor mezelf en de toeschouwer tussen verleden en heden;
zowel macht als betrekkelijkheid uit te beelden.
Ik probeer een oergeschiedenisboek te maken als een kringloopverhaal zonder begin en einde.
In feite probeer ik mijn eigen omgeving te betekenen.
Mijn onderwerpen hebben te maken met de eeuwige strijd die de mens voert om de vergetelheid te ontstijgen,
om sporen achter te laten, om gekend te worden.
Alle indrukken samen vormen een nieuw beeld, mijn beeld.

Meestal heeft mijn werk een optimistisch en harmonieus karakter, rijk van kleur, met architectonische fragmenten, schrijfsels, tekens en mensfiguren.
Het zijn kleine verhalen van liefde, vriendschap, dromen, macht, mythe en religie.
Kleine verhalen met grote betekenissen. Ik sla ze op in de rommelzolder van mijn hoofd.

Ik geef ze een nieuwe ruimte, ik schilder ze.